Giải pháp cho vay tín dụng nhập hàng

Tiện lợi, đơn giản với hình thức thanh toán L/C với công ty Findeal Trung Quốc.
Hoàn thuế xuất khẩu TQ: Mô tả dành cho khách hàng nào.
Cho vay tín dụng nhập hàng : Mô tả dành cho khách hàng nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *