Gói thẩm định nhà cung cấp

THẨM ĐỊNH NHÀ CUNG CẤP- GIẢM RỦI RO TRONG GIAO DỊCH NHẬP KHẨU

Trong giao dịch quốc tế với nhà cung cấp nước ngoài sẽ không tránh khỏi những rủi ro khó có thể kiểm soát được như chất lượng hàng hóa, năng lực nhà cung cấp, rủi ro thanh toán quốc tế,…Đặc biệt, một nơi được mệnh danh là công xưởng của thế giới – Trung Quốc, việc tìm được nhà cung cấp uy tín để yên tâm về chất lượng hàng hóa, năng lực nhà sản xuất là yếu tố tất yếu góp phần vào thành công của mỗi doanh nghiệp. Nhân viên của FINDEAL sẽ trực tiếp đến địa điểm nhà cung cấp để tiền hành thẩm định pháp nhân, quy trình sản xuất, tổ chức nhân sự của nhà cung ứng để khách hàng có bánh giá chuẩn xác nhất cho sự hợp tác, giao dịch.

Với giải pháp thẩm định nhà cung cấp, Findeal đồng hành cùng khách hàng trong việc cung cấp nhân viên thẩm định đến tận xưởng của nhà cung cấp để tiến hành thẩm định về quy mô nhà xưởng, giấy phép kinh doanh, thông số chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng…Giảm thiểu tối đa rủi ro giao dịch quốc tế.