Khai mã định danh cho hàng xuất nhập khẩu – Áp dụng trước tại cảng Tân Vũ – Hải Phòng

Posted on Posted in Uncategorized

Tại cảng TÂN VŨ, HẢI PHÒNG, từ ngày 15/8/2017 CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG áp dụng hệ thống giám sát hải quan kết nối cảng mới.
Theo đó, từng lô hàng nhập khẩu được quản lý liên thông từ eManifest đến khi hàng được thông quan (bao gồm cả quá trình lưu giữ, chuyển cảng, kho..). Ngược lại, hàng XK được quản lý từ khi DN khai báo có lô hàng vào cảng chờ xuất đến khi lô hàng có trên Manifest xuất của hãng tàu.

  • Mỗi lô hàng được gắn một mã số định danh để hệ thống phần mềm có thể theo dõi quản lý suốt quá trình.

– Với hàng NK: hệ thống sẽ tự động cấp mã định danh (dựa vào thông tin số vận đơn (vận đơn house), ngày vận đơn.

– Với hàng xuất khẩu: Chủ hàng phải xuất trình mã định danh cho cảng khi đem hàng vào cảng:

+ Nếu lô hàng được đưa vào cảng trước khi mở tờ khai thì người khai hải quan cần khai báo thông tin về lô hàng lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến để lấy mã định danh, hệ thống sẽ trả về cho người khai hải quan mã định danh dưới dạng mã vạch để in ra và xuất trình tại cảng khi đưa hàng vào cảng.
Địa chỉ khai mã định danh: http://pus.customs.gov.vn; Truy cập menu Định danh hàng hóa trên Măng-séc của trang.

+ Nếu khai tờ khai xuất trước khi đưa hàng vào cảng thì hệ thống tự động trả về cho người khai hải quan mã định danh sau khi khai tờ khai.

  • Lưu ý:

Việc khai emanifest phải theo chuẩn mới;
Bà con hãng tàu, đại lý hãng tàu, fowarder lưu ý khai vận đơn trên hệ thống E-Manifest cần chuẩn hóa:

1. Nếu là hàng container: Số hiệu cont: Phải đủ 11 ký tự bao gồm 4 ký tự chữ và 7 ký tự số: VD: SUDU3070079, viết liền, không cách trống, không dấu gạch ngang…; Nếu không chuẩn hóa như trên, hệ thống Emanifest sẽ tự động từ chối bản khai. Người khai hải quan khai tờ khai hải quan cũng phải tuân theo nguyên tắc ngày, nếu không sẽ khó khăn khi nhận hàng tại cảng.

2. Nếu là hàng kiện, hàng rời, hảng lỏng thì tại ô số hiệu cont phải khai như sau:
HK (hàng kiên)
HR (hàng rời)
HL (hàng lỏng)

3. Khai đầy đủ, chính xác vận đơn dẫn chiếu
Ngoài việc khai vận đơn do mình cấp phát, còn phải khai chính xác số vận đơn của đại lý gom hàng. Nếu không sẽ khó khăn khi nhận hàng tại khu vực giám sát.

* Cần nâng cấp phần mềm khai hải quan ECUS-VNACCS

Nguồn : https://www.facebook.com/thutuchaiquan1234/

quyết định khai mã định danh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *