MIỄN PHÍ TRA MÃ HS, XÁC MINH NHÀ CUNG CẤP TRUNG QUỐC

Posted on Posted in Uncategorized

Để hỗ trợ mọi khách hàng có nhu cầu xuất nhập khẩu Trung Quốc, góp phần thúc đẩy cộng đồng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam- Trung Quốc ngày càng phát triển, Findeal cung cấp miễn phí dịch vụ tra mã HS và xác minh nhà cung cấp Trung Quốc cho các doanh nghiệp.

Findeal hỗ trợ doanh nghiệp tra mã HS Miễn Phí

Mã HS, tiếng Anh là HS Code, là mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu theo một hệ thống phân loại hàng hóa có tên là “Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa” (HS – Harmonized Commodity Description and Coding System).

Một cách hiểu khác đơn giản hơn, HS Code là mã phân loại của hàng hóa, dùng để xác định thuế suất xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Nghĩa là, khi xác định được mã này, bạn sẽ tính được mức thuế phải nộp đối với lô hàng của mình.

Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để xác định hay tra cứu mã HS Code một cách chính xác?

Ai cũng biết nếu áp nhầm mã này thì sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy tốn công sức như: truyền sửa tờ khai, nộp bổ sung hoặc xin hoàn thuế (đều mệt), chạy đi chạy lại để làm thủ tục sửa, thông quan chậm trễ…

Findeal hỗ trợ giúp mọi doanh nghiệp xuất nhập khẩu Trung Quốc- Việt Nam tra cứu mã HS Code chính xác.

Findeal xác minh nhà cung cấp Trung Quốc MIỄN PHÍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *