Ngành logistics năm 2017 tại Việt Nam: Một cái nhìn toàn cảnh

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Ngành logistics đóng vai trò quan trọng trong trong việc hỗ trợ phát triển tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế. Phát triển dịch vụ logistics một cách hiệu quả sẽ góp phần tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tếvà quốc gia. Hiện nay Đức là quốc gia đứng đầu thế giới […]