VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN (BILL OF LADING) – BILL GỐC & BILL SURRENDER

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Trong  Logistics có 2 loại bill là House Bill và Master Bill, cả 2 loại này đều có Bill Original ( Bill gốc) và Bill Surrender. Bill gốc: Khi shipper yêu cầu Forwarder phát hành bill gốc hoặc Forwarder yêu cầu hãng tàu phát hàng bill gốc, hãng tàu sẽ phải phát hành 3 bản chính và 3 […]