Hoàn thuế nhập khẩu Trung Quốc- Cách thức tối ưu chi phí nhập khẩu

Posted on Leave a commentPosted in Kinh Doanh, Nhập khẩu

Trước tiên, cần xác định hoàn thuế nhập khẩu Trung Quốc là gì? Hoàn thuế nhập khẩu Trung Quốc hay còn được gọi là hoàn thuế VAT thực chất là việc chính phủ Trung Quốc hoàn lại một phần VAT đầu vào cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Chính sách này tạo lợi thế và […]