Khai mã định danh cho hàng xuất nhập khẩu – Áp dụng trước tại cảng Tân Vũ – Hải Phòng

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Tại cảng TÂN VŨ, HẢI PHÒNG, từ ngày 15/8/2017 CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG áp dụng hệ thống giám sát hải quan kết nối cảng mới. Theo đó, từng lô hàng nhập khẩu được quản lý liên thông từ eManifest đến khi hàng được thông quan (bao gồm cả quá trình lưu giữ, chuyển cảng, […]