Cảnh báo: Rủi ro thanh toán quốc tế vì chỉ giao dịch qua email khi nhập khẩu hàng hóa

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

TÌNH HUỐNG: Đây là một câu chuyện có thật về việc “lừa đảo công nghệ cao” xảy ra tại một Công ty nhập khẩu của Việt Nam: Vào đầu năm 2017, khi một Công ty nhập khẩu của Việt Nam làm việc với một Công ty cung cấp Trung Quốc có quan hệ đối tác […]