Thủ tục hải quan nhập khẩu- Quy trình cơ bản

Posted on Leave a commentPosted in Kinh Doanh, Nhập khẩu

Trước tiên, để tìm hiểu về quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu, cần hiểu rõ các loại nhập khẩu cơ bản được phân loại như dưới đây: Nhập khẩu hẳn ( nhập khẩu tiêu dùng, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, chuyển tiêu thụ nội địa hàng tạm nhập và nhập khẩu hàng […]