Cách đóng hàng với số lượng tối ưu trong container và xe tải

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Dưới đây là nội dung mô tả để bạn tạm xác định và hình dung ra quy cách đóng hàng vào container hoặc xe tải sao cho được tối ưu nhất. Tức là đóng được với số lượng và khối lượng tốt nhất.   Những thông tin về hàng bạn cần có: Bạn chỉ cần biết những […]