VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN (BILL OF LADING) – BILL GỐC & BILL SURRENDER

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Trong  Logistics có 2 loại bill là House Bill và Master Bill, cả 2 loại này đều có Bill Original ( Bill gốc) và Bill Surrender. Bill gốc: Khi shipper yêu cầu Forwarder phát hành bill gốc hoặc Forwarder yêu cầu hãng tàu phát hàng bill gốc, hãng tàu sẽ phải phát hành 3 bản chính và 3 […]

VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN(BILL OF LADING) – PHÂN LOẠI HOUSE BILL & MASTER BILL

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Vận đơn đường biển (Bill of lading), thường được gọi ngắn gọn là Bill,  là một loại chứng từ trong Logistics chuyên chở bằng đường biển, do người chuyên chở cho shipper khi đã nhận được hàng, hoặc do người đại diện (hãng tàu) cấp sau khi đã xếp hàng lên tàu. Người ta chia […]