VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN(BILL OF LADING) – PHÂN LOẠI HOUSE BILL & MASTER BILL

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Vận đơn đường biển (Bill of lading), thường được gọi ngắn gọn là Bill,  là một loại chứng từ trong Logistics chuyên chở bằng đường biển, do người chuyên chở cho shipper khi đã nhận được hàng, hoặc do người đại diện (hãng tàu) cấp sau khi đã xếp hàng lên tàu. Người ta chia […]