Tuyển dụng

Không chỉ là công việc, tại Fingroup, chúng tôi hướng tới việc cùng bạn làm nên sự nghiệp!
Với mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong trong ngành dịch vụ giao dịch B2B quốc tế, Fingroup xác định rõ giá trị cốt lõi dựa trên con người. Vì vậy, Findeal cam kết không chỉ mang lại cho bạn một công việc và môi trường làm việc tốt mà còn hướng tới việc công việc gắn với hoàn thiện bản thân và hướng tới việc xây dựng sự nghiệp của mỗi cá nhân.